Biostaden Facklan har 397 fåtöljer fördelade på 5 salonger.
Salong 1, 2, 3, 4 och 5 är anpassade för rullstol.


Adress:
Norra Torgatan 8-14
434 40 Kungsbacka. 

Salong 1

114 platser
Salongen har 6 rader.
In- och utgång sker längst bak till vänster i salongen.
Salongen är anpassad för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser ring 08-56 26 00 00

Salong 2

113 platser
Salongen har 6 rader. In- och utgång sker längst bak till höger i salongen.
Salongen är anpassad för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser ring 08-56 26 00 00 

Salong 3

41 platser
Salongen har 5 rader.
Gång finns på vänster sida av salongen.
In- och utgång sker längst fram på höger sida av salongen.
Salongen är anpassad för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser ring 08-56 26 00 00

Salong 4

80 Platser
Salongen 5 rader.
Ingång sker i mitten, till höger i salongen.
Rad 3 är utrustad med plusstolar med extra benutrymme, dessa platser kostar 20 kr extra/stol.
Salongen är anpassad för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser, ring 08-56 26 00 00. 

Salong 5

49 Platser
Salongen har 6 rader.
Ingång sker i mitten till vänster i salongen.
Rad 4 är utrustad med plusstolar, med extra benutrymme.
Dessa platser kostar 20 kr extra/stol.
Salongen är anpassad för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser, ring 08-56 26 00 00.