Röda Kvarn har 583 fåtöljer fördelade på 5 salonger.

Salongerna är utrustade med Dolby (samtliga) samt DTS (salong 1 och 2).
Alla salonger är anpassade för rullstol.

Adress:
Bankgatan 3
302 43 Halmstad. 

Salong 1

207 platser
Salongen har 11 rader på parkett och 4 rader på balkong samt sidoplatser på båda sidor av balkongen.
Det finns hörslinga, barnkuddar och plats för rullstol.

För reservation av rullstolsplatser ring 08-56 26 00 00

Salong 2

169 platser
Salongen har 9 rader.
Dubbelsäten på rad 8 och 9.
Bra lutning i salongen, plats för långa ben finns på alla rader.
Det finns hörslinga.
Salongen är anpassad för rullstol.

För rullstolsplats ring 08-56 26 00 00

Salong 3

105 platser
Salongen har 8 rader.
Dubbelsäten på rad 8.
Bra lutning i salongen, plats för långa ben finns på alla rader.
Salongen är anpassad för rullstol.

För rullstolsplats ring 08-56 26 00 00

Salong 4

54 platser
Salongen har 5 rader.
Bra lutning i salongen och plats för långa ben finns på alla rader.
Salongen är anpassad för rullstol.

För rullstolsplats ring 08-56 26 00 00

Salong 5

48 platser
Salongen har 5 rader.
Bra lutning i salongen och plats för långa ben finns på alla rader.
Salongen är anpassad för rullstol.

För rullstolsplats ring 08-56 26 00 00.