Innan en film får distribueras på den svenska marknaden måste den granskas av Statens Biografbyrå. De bedömer om filmen bör vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år. 

Barntillåten = Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman*. 

 

Från 7 år = Man måste vara minst 7 år för att se filmen, i målsmans* sällskap får alla åldersgrupper se filmen.

 

Från 11 år = Man måste vara minst 11 år för att se filmen, i målsmans* sällskap måste man vara minst 7 år.

 

Från 15 år = Man måste vara minst 15 år för att se filmen, OAVSETT om målsman är närvarande. 15-års gränsen är absolut. Om en foajévärd eller annan biografanställd släpper in någon som är yngre så är detta ett direkt lagbrott. *Målsman är en person som fyllt 18 år.

Det är alltså inte Svenska Bio som satt upp dessa regler, men vi är ansvariga för att de efterföljs. För mer information går det bra att kontakta Statens Biografbyrå på  www.statensbiografbyra.se

Svenska Bio, Klippvägen 3, 181 31 Lidingö, Kundtjänst: 08-56 26 00 00
Website Development by Mediabiz Ltd. © 2008  Webmaster